Evenimente


  CURSURI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 26.10.2020 - 30.10.2020
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital va organiza în perioada 26.10.2020-30.10.2020 un program de formare profesională continuă (Cod. FPC1/2020) care va fi susținut online sub forma a 10 acțiuni cu caracter științific și profesional. Pentru acest program Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis autorizația nr. 170/23.10.2020.
Data 23/10/2020
 Conferinta "Situatii specifice pentru societati listate" si lansarea cărții:“Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.Comentariu pe articole” autor C. Dutescu
Evenimentul va debuta cu deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori București, eveniment prilejuit de lansarea cărții “Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole”, scrisă de Avocat Cristian Duțescu și va continua cu o conferință de prezentări și dezbateri pe teme de actualitate pentru societățile listate și profesioniștii din piața de capital. Companiile listate, prezente la eveniment, vor putea adresa întrebări invitaților din Paneluri așa încât să-și lămurească cele mai arzătoare probleme. Discutăm despre cadrul legal aplicabil abuzului de piață, cuprinzând componentele sale constitutive: utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, diseminarea neautorizată a informațiilor privilegiate și manipularea pieței de capital, noi metode de manipulare, posibile datorită tranzacționării algoritmice de înaltă frecvență. Link accesare rapida:https://concordcom.ro/evenimente-actuale/situatii-specifice-pentru-societati-listate/
Data 02/04/2019
 FONDURI DE INVESTIȚII ALTERNATIVE – OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI
Organizația Profesioniștilor din Piața de Capital a organizat in data de 12 iunie 2018 la Sala București, Phoenicia Grand Hotel București, Bulevardul Aerogării nr.87 Dezbaterea intiulata “FONDURI DE INVESTIȚII ALTERNATIVE – OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI” in parteneriat cu SIF Transilvania si SIF Moldova . Evenimentul a reunit parlamentari, investitori instituționali, administratori de fonduri, avocați și alți specialiști ai pieței financiare pentru a discuta despre viitorul fondurilor de investiții, oportunitățile pe care acestea le oferă economiei și investitorilor. Participanții vor avea o bună ocazie de a-și face auzit punctul de vedere într-un cadru organizat, iar opiniile lor pot constitui subiecte pentru articole de presă care pot seta agenda publică financiară. În urma Dezbaterii vor rezulta idei care vor face obiectul unor concluzii pe care Organizația Profesioniștilor din Piața de Capital le va transforma în propuneri pentru un proiect legislativ în domeniu.
Data 12/06/2018
 Piața Financiară de Investiții în 2018 - 24.11.2017
În data de 24 Noiembrie 2017 va avea loc conferința cu tema "Piața Financiară de Investiții în 2018" în cadrul căreia Asociația "Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital" va deține calitatea de partener, care se va desfasura la adresa Lakeview Building, Sala de conferințe Et. 8, Barbu Văcărescu, Nr. 301-311, București. Evenimentul va reuni specialiști, investitori, bănci, societăți de investiții financiare, fonduri de investiții, societăți listate pe piața de capital și alte instituții din piața financiară pentru a discuta constructiv despre mediul actual de investiții și reglementări, dar si despre cât de pregătită este piața financiară din România pentru anul 2018 din perspectiva noilor Directive UE și alte măsuri politice cu impact social și economic. Discutia va fi indreptata si asupra solutiilor integrate care vor influența toate entitățile din piața financiară de investiții începând cu anul următor. Vor fi dezbătute subiecte privind stadiul implementării prevederilor MiFID II / PRIIP / MAD II în 2018, măsurile de protecția datelor cu caracter personal, cât de pregătite sunt organizațiile care prelucrează date personale, dar și despre securitatea tranzacțiilor și a bazelor de date.
Data 22/11/2017
 CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 16.10.2017 – 20.10.2017
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital (OPPC) organizează o serie de cursuri de formare profesională continuă în perioada 16.10.2017 – 20.10.2017, la sediul Societății de Investiții Financiare Moldova SA, în Bacău. Cursurile se vor desfășura sub forma unor acțiuni cu caracter științific și profesional, vor avea o durată totală de 20 de ore, iar în cadrul acestora vor fi abordate următoarele teme: 1. TRANSPARENȚA EMITENȚILOR ÎN CADRUL LEGAL CONTURAT DE LEGEA NR. 24/2017 PRIVIND EMITENȚII 2. CADRUL LEGAL APLICABIL ACTIVITĂȚII DE CONTROL DESFĂȘURATE DE CĂTRE ASF 3. REGIMUL JURIDIC AL INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE. AMÂNAREA PUBLICĂRII INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE 4. NOILE ORIENTĂRI ALE UNIUNII EUROPENE ÎN MATERIA IDENTIFICĂRII ACȚIONARILOR ȘI A FACILITĂRII EXERCITĂRII DREPTURILOR DE CĂTRE ACȚIONARI 5. RISCUL PE PIAȚA DE CAPITAL, TIPURI DE RISCURI SI INDICATORI DE APRECIERE A RISCULUI INVESTIȚIONAL 6. MANAGEMENTUL RISCURILOR PE PIATA DE CAPITAL 7. SUPRAVEGHEREA PUNERII ÎN APLICARE A SANCŢIUNILOR INTERNAŢIONALE PE PIATA DE CAPITAL 8. PREVENIREA ŞI COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR ŞI A FINANŢĂRII ACTELOR DE TERORISM 9. IMPACTUL EMOȚIILOR ASUPRA ADOPTĂRII ȘI IMPLEMENTĂRII DECIZIEI INVESTIȚIONLE 10. FACTORII CARE AMPLIFICA ERORILE DE INVESTIRE Dintre lectorii autorizați de ASF, la cursurile sus-menționate vor participa următorii : D-l. Președinte al OPPC - Cristian Duțescu, D-l. Președinte al SIF Moldova - Costel Ceocea, D-l. Cătălin Nicolaescu – Serviciul Conformitate Guvernanță Corporativă SIF Moldova, D-na. Michaela Pușcaș – Control Intern SIF Moldova – Departamentul Administrare Investiții SIF Moldova.
Data 09/10/2017
 "Aplicarea dreptului pieței de capital" - seminar dedicat formării procurorilor, 8-9 mai 2017
În datele de 8 si 9 mai 2017, Institutul Național al Magistraturii și Autoritatea de Supraveghere Financiară în colaborare cu OPPC au organizat un seminar inclus în programul consacrat formării continue a magistraților și deschis participării procurorilor de toate gradele de jurisdicție. Seminarul a fost dedicat punerii în lumină a unui subiect de actualitate, respectiv aplicarea dreptului pieței de capital în România. În cadrul seminarului au fost abordate teme precum: reprezentarea structurii pieței de capital, noile reglementari naționale și ale Uniunii Europene privind abuzul de piață, metode de manipulare a pieței de capital, cazuistica Autoritatii de Supraveghere Financiară in materia abuzului de piata si elemente de drept penal privind tranzactionarea pe piata forex.
Data 15/05/2017
 Conferinţa-Dezbatere națională “MiFID II / MiFIR 2018 – O schimbare fundamentală. Cât de pregatită este piața de capital românească?"
În data 16 februarie 2017 OPPC organizează o confertință-dezbatere națională “MiFID II / MiFIR 2018 – O schimbare fundamentală. Cât de pregatită este piața de capital românească?” avându-l ca invitat pe dl. Cristian Duțescu (președinte OPPC), și ca invitați pe dl. Mircea Ursache (Vicepreședinte ASF), dna. Florentina Boboc (Director, Direcția Reglementare Autorizare, A.S.F), dna. Anca Ioacăra (Şef serviciu, Serviciul Investigații și Abuz pe Piaţă, ASF).
Data 15/02/2017
 Dezbatere națională “Abuzul de piață: Accesul la informațiile privilegiate ale companiilor listate și manipularea pieței - Obligații, Riscuri, Sancțiuni”, 29 noiembrie 2016, București
Astăzi, 29 noiembrie 2016, OPPC a organizat o dezbatere națională privind abuzul de piață, avându-l ca moderator pe dl. Cristian Duțescu (președinte OPPC), și ca invitați pe dl. Mircea Ursache (Vicepreședinte ASF), dl. Ciprian Copariu (Director, Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, ASF), dna. Corina Mihaela Necula (Şef serviciu, Serviciul Investigații și Abuz pe Piaţă, ASF) și dl. Mirel Rădescu (Procuror DIICOT). Dezbaterea a avut loc în contextul intrării în vigoare, la 3 iulie 2016, a unui nou cadru legal privind abuzul de piață în Uniunea Europeană, abordând subiecte precum înțelesul abuzului de piață, forme de manifestare ale acestuia, sistemul sancționator, consecințele schimbării cadrului legislativ, precum și alte aspecte conexe. Noul cadru legal (respectiv Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piaţă, cu aplicare de la 3 iulie 2016 (MAR), Directiva 57/2014, Directiva 2392/2015) aduce modificări semnificative regimului anterior, având impact asupra societăţilor listate, locurilor de tranzacționare și participanților la piață. Cele mai proeminente modificări privesc aspectele legate de societățile listate. Și în ceea ce privește emitenții aflați sub incidența reglementărilor existente anterior s-au schimbat numeroase cerințe, fapt ce va presupune adaptarea procedurilor de conformitate și a sistemelor, precum și pregătirea personalului. Domeniul de aplicare a fost extins și la alte categorii de societăți în afară de cele listate, fapt ce va determina nevoia ca și acestea să se conformeze, în premiera, cerințelor și să aplice noile proceduri. Un alt aspect discutat cu ocazia dezbaterii a fost regimul sancționator pentru încălcarea prevederilor legale în material abuzului de piață, regim ce a fost la rândul lui supus unor modificări semnificative odată cu intrarea în vigoare a noului cadru legal sus-menționat.
Data 29/11/2016
 “PIAȚA DE CAPITAL - INCLUSĂ ÎN PROIECTUL DE ȚARĂ?”, 24 noiembrie 2016
În data de 24 noiembrie 2016, sub coodonarea domnului Cristian Duțescu, Președinte OPPC, și a domnului Laurențiu Roșoiu, Consultant Financiar și membru OPPC, a avut loc o Conferință dedicată discutării și identificării de soluții și propuneri pentru strategia de dezvoltare a pieței de capital din România, avand ca punct de referință piața de capital actuală și necesitatea unei dezvoltări adecvate și bine direcționate a acesteia. Conferința a anticipat documentul politic privind Proiectul de Țară lansat de Președintele României, Klaus Iohannis, document ce urmează a fi prezentat la mijlocul anului viitor, dezbaterile având loc din perspectiva elaborării acestui document. Considerand piața de capital ca fiind o componentă importanta a economiei, specialiștii din piata de capital s-au reuni așadar în vederea elaborării unui material corespunzător, rezultat al dezbaterilor purtate, astfel încat piața de capital să-și găsească un loc în strategia de dezvoltare a țării. Printre temele de discuție propuse s-au regăsit subiecte precum: identificarea cadrului juridic care să permită menținerea și continuarea programelor de listări ale companiilor de stat indiferent de guvernare; identificarea modalităților de stimulare a companiilor să se listeze (stimulente fiscale și/sau de orice altă natură); identificarea modalitaților de atragere a publicului de retail către Piața de capital (programe de educație, înlesniri fiscale); identificarea modalităților în care se poate susține dezvoltarea Pieței de capital autohtone (listări, programe de educație, stimuli fiscali, intrarea Statului alături de BERD în acționariatul BVB, sprijinul Statului în inființarea Contrapărții Centrale, reducerea taxelor ASF, etc); înființarea unui fond care să dețină participații la companiile de Stat, care să fie listat pe bursă și care să folosească piața pentru finanțarea obiectivelor companiilor din portofoliu, precum și alte teme de interes pentru obiectivul propus. Documentul elaborat în urma dezbaterilor va cuprinde elemente de dezvoltare și propuneri de măsuri concrete privind dezvoltarea pieței de capital, cristalizate pe baza ideilor și a sugestiilor discutate în cadrul Conferinței. Acest document va fi semnat de ONG-urile participante și alte instituții interesate și va fi transmis membrilor Comisiei Prezidentiale, Parlamentului, și noului Guvern.
Data 28/11/2016
 “Aplicarea dreptului pieţei de capital” - seminar dedicat formării procurorilor, 20-21 octombrie 2016
În datele de 20 și 21 octombrie 2016, Institutul Național al Magistraturii în cooperare cu OPPC au organizat un seminar inclus în programul consacrat formării continue a magistraților și deschis participării procurorilor de toate gradele de jurisdicție. Seminarul a fost dedicat punerii în lumină a unui subiect de actualitate, respectiv aplicarea dreptului pieței de capital în România. În cadrul seminarului au fost abordate aspecte privind structura pieţei de capital, fondurile de investiţii și contribuţia acestora la dezvoltarea pieţei de capital din România, legislaţia pieţei de capital referitoare la garanţiile financiare și ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, noţiunea și caracterele juridice ale instrumentelor financiare și ale tranzacţiei bursiere, fondurile de investiţii, manipularea pieţei de capital și abuzul de piaţă.
Data 27/11/2016
 Conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital" 8-9 septembrie, Bucuresti
In 8-9 septembrie Organizatia Profesionistilor Pietei de Capital (OPPC), organizeaza in colaborare cu Institutul National al Magistraturii (INM), conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital" la sediul INM, inclusa in programul de pregatire continua al magistratilor.
Data 07/09/2016
 CONFERINTA 17 MARTIE 2016 - " Fonduri alternative de investiții. Schimbări.Perspective.Oportunități".
Joi, 17 Martie 2016, la Hotel Marriott Bucharest Grand Hotel ( Sala Galati),OPPC în parteneriat cu SIF Transilvania, SIF Moldova , Dutescu & Partners și cu sprijinul Concord Communication și Economic Zoom, va organiza Conferința cu tema :" Fonduri alternative de investiții. Schimbări.Perspective.Oportunități". În cadrul Conferinței se va dezbate Impactul Legii 74/2015 asupra afacerilor in domeniul financiar si perspectivele transfrontaliere, dar și subiectul privind Noile obligatii ce revin societatilor care administreaza fonduri de investitii alternative. Tematica va fi următoarea: 1.Este necesara schimbarea obiectului principal de activitate pentru respectarea dispozitiilor Legii nr. 74/2015? 2.Autorizare versus avizare. 3.Conflictele de interese din perspectiva AFIA/FIA. 4.Managementul riscului din perspectiva AFIA/FIA. 5.Obligatii de transparenta si raportare ale AFIA/FIA. 6.Este necesara o lege a FIA? Dar o lege speciala a SIF-urilor si Fondului Proprietatea? Invitați : Mircea Ursache, Vicepresedinte Autoritatea de Supraveghere Financiara, Florentina Boboc, Director, Directia Reglementare Autorizare, ASF, Cristian Dutescu, Avocat, Dutescu & Partners, Ana Bobirca, Partener Central European Financial Services , Radu Hanga, Presedinte Asociatia Administratorilor de Fonduri si Mihai Fercala, Presedinte SIF Transilvania. Program: 9:00-9:30 - Inregistrarea Participantilor ; 9:30-11.30 - Sesiunea I ; 11:30-11:45 - Pauza ; 11:45 -13:45 - Sesiune II.
Data 04/03/2016
 CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 05.10.2015 – 10.10.2015
Conform autorizației ASF nr. 198 / 02.10.2015, Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital (OPPC) organizează o serie de cursuri de formare profesională continuă în perioada 05. 10.2015 – 10.10.2015, la sediul Societății de Investiții Financiare Moldova, în Bacău. Cursurile se vor desfășura sub forma unor acțiuni cu caracter științific și profesional, vor avea o durată totală de 20 de ore, iar în cadrul acestora vor fi abordate următoarele teme: 1. Principiul transparenței în domeniul fondurilor alternative de investiții 2. Cadrul normativ referitor la transparența emitenților de instrumente financiare 3. Modificările legislației pieței de capital realizate prin OUG nr. 90/2014 și Legea nr. 10/2015 4. Conflictul de interese în cadrul unui emitent ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată; tranzacțiile intragrup 5. Metode de evaluare ale companiilor și ale instrumentelor financiare – acțiuni, obligațiuni 6. Aplicarea metodelor de evaluare ale activelor financiare, în contextul crizei economice 7. Riscul pe piața de capital 8. Activitatea de conformitate în cadrul emitenților a căror activitate este reglementată și supravegheată de ASF 9. Noțiuni de economie comportamentală aplicată pieței de capital 10. Piața de capital versus Private equity Dintre lectorii autorizați de ASF, la cursurile sus-menționate vor participa următorii : D-l. Președinte al OPPC - Cristian Duțescu, D-l. Secretar general al OPPC – Cristian Tudorescu, D-l. Președinte Director General al SIF Moldova - Costel Ceocea, D-l. Cătălin Nicolaescu – Serviciul Conformitate Guvernanță Corporativă SIF Moldova, D-na. Michaela Pușcaș – Control Intern SIF Moldova și D-na. Luminița Chirilă – Departamentul Administrare Investiții SIF Moldova.
Data 06/10/2015
 Decizia de atestare a OPPC ca organism de formare profesionala
Autoritatea de Supraveghere Financiara Decizia nr. 1531/24.10.2014 In temeiul prevederilor art.2 (1) lit. a) si lit. d), art.3 alin. 1 lit. a), art. 6 alin. (1) si (3) si art. 27 din OUG nr 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata, cu modificari si completari, prin legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, In temeiul prevederilor art.6 din Regulamentul CNVM nr 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Avand in vedere adresa transmisa de Organizatia Profesionistilor Pietei de Capital, inregistrata la ASF cu nr. RG 87262/03.09.2014, completata prin adresele nr. RG 90964/16.09.2014, nr. RG 91955/19.09.2014 si nr. RG 95835/02.10.2014, In baza analizei directiei de specialitate si a hotararii adoptate in sedinta din data de 21.10.2014, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis emiterea urmatorului act individual: DECIZIE Art.1 Se atesta Organizatia Profesionistilor Pietei de Capital, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Tony Bulandra, nr. 6, ap.1, camera 1, sector 2, in calitate de organism de formare profesionala. Art. 2 In baza prezentei decizii, Organizatia Profesionistilor Pietei de Capital poate organiza urmatoarele cursuri: - Dreptul pietei de capital - Probleme de drept ale pietei de capital - Notiuni de baza despre actiuni - Economie comportamentala aplicata pietei de capital - Managementul riscului la societatile de investitii financiare - Drepturile actionarilor in societatile listate la BVB - Mecanismele operationale ale pietei de capital - Consolidarea pietei de capital - Piata de capital – Tranzactii - Analiza si evaluarea instrumentelor financiare - Finantarea prin piata de capital - Activitatea de conformitate in cadrul emitentilor si a entitatilor reglementate si supravegheate de ASF - Influente macroeconomice pe piata de capital - Importanta pietei de capital pentru finantarea cresterii firmelor autohtone - Fondurile de investitii - Analiza fundamentala pe baza situatiilor financiare - Fondurile de hedging – varful piramidei investitiilor Art. 3 Componenta personalului de conducere al Organizatiei Profesionistilor Pietei de Capital este urmatoarea: - Cristian Mircea Dutescu – Presedinte - Mircea Stefan Solovastru – Vicepresedinte - Ana Barbara Bobirca – Vicepresedinte - Cristian Tudorescu – Secretar General Art.4 La cursurile organizate de Organizatia Profesionistilor Pietei de Capital pot activa ca lectori urmatoarele persoane: - Cristian Mircea Dutescu - Gabriel Lupascu - Luminita Chirila - George Catalin Nicolescu - Vasilica Sonia Fechet - Cecilia Manta - Septimiu Stoica - Mircea Stefan Solovastru - Costel Ceocea - Cristian Tudorescu - Ion Horia Gusta - Michaela Puscas - Anca Maria Gherman - Octavian Claudiu Radu - Ana Barbara Bobirca - Liana Marin - Darie Vasile Moldovan Art. 5 Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii acesteia in Buletinul electronic al ASF. Presedinte, Misu Negritoiu
Data 28/01/2015
 Conferința Naţională a Pieţei de Capital (CNPC 2014)
Luni, 24 noiembrie 2014, a avut loc Conferința Naţională a Pieţei de Capital, ediţia 2014, cu tema: Reglementările legislative – o necesitate! Evenimentul, organizat la iniţiativa OPPC (Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital), s-a desfasurat sub forma unei platforme de dezbatere a unor teme semnificative pentru domeniu: • Piaţa de capital din România și impactul său în viața cetățenilor • Efectele Programului de Privatizare în Masă (”Cuponiada”) • Reglementarea legislativă a Pieţei RASDAQ – o prioritate • Propunere de modificare a Cvorumului pentru SIF-uri • Ce se întâmplă cu participaţiile asociaţiilor de salariaţi • Rolul pieţei de capital în finanţarea economiei La eveniment au participat si au intervenit in dezbatere reprezentanți de nivel înalt ai Parlamentului României (d-na Andreea Paul Vass, d-l Catalin Predoiu, d-l Daniel Florea), ai BVB (Bursa de Valori Bucuresti, prin d-l Ludwik Sobolewski), ai ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin d-l Misu Negritoiu), lideri și specialiști din institutiile bancare majore din Romania, precum și presedinti ai principalelor fondurilor de investitii de piața de capital.
Data 10/12/2014
Pagina 1 din 2 |   Salt la pagina


NOUTAŢI
01.01
01.01
01.01

ŞTIRI
23.10
CURSURI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 26.10.2020 - 30.10.2020
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital va organiza în perioada 26.10.2020-30.1...Mai mult
23.04
Conferinţa ”Situaţii specifice din activitatea societăţilor listate – relaţia cu acţionarii, informaţii privilegiate şi manipularea pieţei, prilejuită de lansarea cărții dlui. Av.C. Dutescu
Financial intelligence: 1. În condițiile în care ASF a transmis răspunsuri confuze SI...Mai mult
20.12
OPPC: Proiectul OUG privind măsurile fiscale - cel mai brutal și irațional atac la adresa pieței de capital din România de la reînființarea acesteia în anul 1995
OPPC: Prin formularea sa, taxa pe „lăcomie” poate include BVB, SIF-urile, FP, brokeri...Mai mult
20.12
Profesioniştii Pieţei de Capital: Măsurile fiscal-bugetare anunţate de Finanţe reprezintă cel mai brutal şi iraţional atac la adresa pieţei de capital din România de la reînfiinţarea acesteia în 1995
Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC) consideră că Proiectul de ordon...Mai mult
14.06
Promulgarea Proiectului de Lege privind pieţele de instrumente financiare - Devine Legea nr.126/2018
LINK: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr253_18.pdf ...Mai mult
18.05
REGULAMENT nr. 6 /2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecv
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte le...Mai mult
11.05
REGULAMENT nr.5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Sursa: ASF Link: https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capita...Mai mult
15.05
Profesioniştii pieţei de capital cer impozit de 1% pentru câştigul din investiţiile mai mari de un an
Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC) a transmis Comisiei de buget-fina...Mai mult
28.01
UE spera la unificarea pieţelor de capital până în 2019
Uniunea Europeană intenţionează să finalizeze uniunea pieţelor de capital până în ...Mai mult
14.10
Conferința Națională a Pieței de Capital (ediția 2014)
Conferința Națională a Pieței de Capital, ediția 2014, va avea loc pe 24 noiembrie la...Mai mult
13.10
Parlamentul a promulgat legea privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
"Art. 1. - Prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea ...Mai mult
18.09
Scotienii au votat azi
Daca referendumul va duce la independenta Scotiei, pietele intreaba: ce se intampla cu dat...Mai mult
09.09
ASF a depus raportul anual pentru 2013
Raportul anual 2013 a fost analizat şi aprobat de Consiliul Autorității de Supraveghere...Mai mult
09.09
"Tinere talente", 2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Academia de Studii Economice Bucureşti au î...Mai mult
17.04
Statul a vândut cu discount de 9% pachetul de 15% din Transgaz. A luat 179 lei pe acţiune!
Ultimul pret de la BVB era 197 lei/ actiune. Pe 15% din companie a obtinut 72 milioane eur...Mai mult
29.03
Incetare contract de mandat Director General Bursa de Valori Bucuresti
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, a decis în ședința sa din d...Mai mult
10.02
Lansare a sistemului alternativ de tranzactionare Best X
Joi 14 februarie la hotel Royal va fi o prezentare a sistemului alternativ de tranzactiona...Mai mult
22.01
S-a oprit cresterea actiunilor si intarirea leului?
In ultimele zile asistam la mici corectii de pret pe actiuni si la o revenire usoara a eur...Mai mult
11.01
Iese Banca Carpatica din anonimat?
Saptamana care s-a incheiat a adus cresteri mari pentru Banca Carpatica (BCC), trezind-o d...Mai mult
04.01
Lansare OPPC 23 Ianuarie 2013
La data de 23 ianuarie 2013, va fi lansat public OPPC. ...Mai mult
04.01
Şomajul in crestere din SUA aduce pesimism pe bursele europene dupa doua zile de cresteri
Bursa de la Bucuresti reactioneaza cu intarziere la datele din US. In prima zi de tranzact...Mai mult
EVENIMENTE
image
CURSURI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 26.10.2020 - 30.10.2020
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital ...Mai mult
Data 23/10/2020
image
Conferinta "Situatii specifice pentru societati listate" si lansarea cărții:“Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.Comentariu pe articole” autor C. Dutescu
Evenimentul va debuta cu deschiderea ședinței de...Mai mult
Data 02/04/2019
image
FONDURI DE INVESTIȚII ALTERNATIVE – OPORTUNITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI
Organizația Profesioniștilor din Piața de Capit...Mai mult
Data 12/06/2018
image
Piața Financiară de Investiții în 2018 - 24.11.2017
În data de 24 Noiembrie 2017 va avea loc conferin...Mai mult
Data 22/11/2017
image
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 16.10.2017 – 20.10.2017
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital ...Mai mult
Data 09/10/2017
image
"Aplicarea dreptului pieței de capital" - seminar dedicat formării procurorilor, 8-9 mai 2017
În datele de 8 si 9 mai 2017, Institutul Naționa...Mai mult
Data 15/05/2017
image
Conferinţa-Dezbatere națională “MiFID II / MiFIR 2018 – O schimbare fundamentală. Cât de pregatită este piața de capital românească?"
În data 16 februarie 2017 OPPC organizează o con...Mai mult
Data 15/02/2017
image
Dezbatere națională “Abuzul de piață: Accesul la informațiile privilegiate ale companiilor listate și manipularea pieței - Obligații, Riscuri, Sancțiuni”, 29 noiembrie 2016, București
Astăzi, 29 noiembrie 2016, OPPC a organizat o dez...Mai mult
Data 29/11/2016
image
“PIAȚA DE CAPITAL - INCLUSĂ ÎN PROIECTUL DE ȚARĂ?”, 24 noiembrie 2016
În data de 24 noiembrie 2016, sub coodonarea domn...Mai mult
Data 28/11/2016
image
“Aplicarea dreptului pieţei de capital” - seminar dedicat formării procurorilor, 20-21 octombrie 2016
În datele de 20 și 21 octombrie 2016, Institutul...Mai mult
Data 27/11/2016
image
Conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital" 8-9 septembrie, Bucuresti
In 8-9 septembrie Organizatia Profesionistilor Pie...Mai mult
Data 07/09/2016
image
CONFERINTA 17 MARTIE 2016 - " Fonduri alternative de investiții. Schimbări.Perspective.Oportunități".
Joi, 17 Martie 2016, la Hotel Marriott Bucharest G...Mai mult
Data 04/03/2016
image
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 05.10.2015 – 10.10.2015
Conform autorizației ASF nr. 198 / 02.10.2015, O...Mai mult
Data 06/10/2015
image
Decizia de atestare a OPPC ca organism de formare profesionala
Autoritatea de Supraveghere Financiara Decizia ...Mai mult
Data 28/01/2015
image
Conferința Naţională a Pieţei de Capital (CNPC 2014)
Luni, 24 noiembrie 2014, a avut loc Conferința Na...Mai mult
Data 10/12/2014
image
Seminarul INM "Piata de Capital", 20-21 noiembrie, Bucuresti
Intre 20–21 noiembrie a avut loc ultimul seminar...Mai mult
Data 30/11/2014
image
Seminar INM, 2-3 iunie 2014
Seminarul INM "Piata de Capital", 2-3 iunie, Bucur...Mai mult
Data 05/06/2014
image
Seminar INM, 22-23 mai 2014
Intre 22 – 23 mai a avut loc seminarul “Piata ...Mai mult
Data 06/05/2014
image
Conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital", 2013
Institutul National al Magistraturii (INM) si Orga...Mai mult
Data 24/09/2013
image
Lansare ”Strategie pentru piata de capital”
In curand OPPC va lansa public materialul ”Dezvo...Mai mult
Data 22/04/2013
image
Money Talks - Interviuri cu specialisti
Ai lichiditati de investit si nu stii care e cea m...Mai mult
Data 07/04/2013
image
Lansare OPPC 23 Ianuarie 2013
Lansarea OPPC va avea loc la Hotel Marriot in fata...Mai mult
Data 04/01/2013

PARTENERI

INFO

Vizitatori