Mişa: Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă şi competiţia onestă
Posted on Monday November 20, 2017


'Transparenţa fiscală şi schimbul de informaţii sunt esenţiale în lupta împotriva evaziunii fiscale, inclusiv în combaterea planificării fiscale agresive şi a spălării banilor. Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă şi competiţia onestă', a spus Mişa în debutul seminarului.

Acesta a subliniat că, încă din momentul fondării, Forumul a înregistrat progrese în promovarea schimbului de informaţii în rândul unui număr tot mai mare de jurisdicţii şi a crescut constant în ceea ce priveşte numărul membrilor.

Ministrul Finanţelor Publice a explicat, totodată, că evaziunea fiscală există în absenţa unui sistem puternic de guvernanţă fiscală, iar evazioniştii prosperă în absenţa coordonării şi cooperării internaţionale.

'România va continua să susţină neîncetat - împreună cu OCDE, Forumul Global şi toţi partenerii internaţionali interesaţi - evoluţia cadrului fiscal şi îmbunătăţirea instrumentelor de luptă împotriva evaziunii fiscale. Susţin continuarea eforturilor Forumului Global în ceea ce priveşte dezvoltarea standardelor internaţionale aflate în vigoare. Cooperarea internaţională este esenţială în asigurarea unui mediu concurenţial corect', a spus acesta.

În final, şeful de la Finanţe a arătat că parteneriatul strâns şi substanţial dintre România şi OCDE 'reprezintă o evoluţie firească, o recunoaştere a rolului tot mai important pe care România şi-l asumă într-un context complex' şi şi-a exprimat speranţa că se va transforma în statutul de membru în viitorul apropiat, 'ţara noastră îmbrăţişând fără echivoc valorile fundamentale ale OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică)'.


Autoritatea Bancară Europeană se va muta la Paris
Posted on Monday November 20, 2017


Potrivit unei surse diplomatice, capitala franceză a fost trasă la sorţi în defavoarea Dublinului, după ce ambele au înregistrat acelaşi număr de voturi în al treilea tur de scrutin, la care au participat miniştrii Celor 27 de state UE care rămân în Uniune, scrie News.ro.

Parisul şi Dublinul s-au înfruntat în vederea primirii sediului EBA. Cele două oraşe s-au clasat primele după al doilea tur de scrutin, eliminând din cursă oraşul german Frankfurt.

Alte cinci oraşe - Bruxelles, Praga, Luxemburg, Viena şi Varşovia - au foste eliminate în primul tur.

Miniştrii Afacerilor Europene ai Celor 27, reuniţi la Bruxelles, au desemnat luni seara Amsterdamul să găzduiască Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA).

EBA şi EMA îşi au sediile la Londra, de unde vor fi nevoite să plece după ce regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, în martie 2019.


Senat: Propunerea prin care se suspendă privatizarea societăţilor comerciale pentru cinci ani, adoptată tacit
Posted on Monday November 20, 2017


'La data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă pentru o perioadă de cinci ani aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998 şi a dispoziţiilor legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin excepţie de la dispoziţiile articolului precedent, participaţiile statului pot fi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare autorizate conform legii, dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent totalul activelor nu depăşeşte 2.000.000 lei', se arată în propunere.

Conform altei prevederi, repararea prejudiciilor aduse intereselor statului în economie, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni, se va realiza prin restabilirea situaţiei juridice anterioare săvârşirii infracţiunii.

Astfel, procurorul sau instanţa de judecată vor lua măsurile legale de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii când prejudicierea intereselor statului a rezultat în mod vădit în comiterea infracţiunii, iar restabilirea este posibilă. Acţiunile şi activele dobândite prin infracţiuni săvârşite în procesul de privatizare a societăţilor vor intra de drept în proprietatea statului la data emiterii actului de către instanţa de judecată sau procuror.

'Obligaţiile fiscale restante datorate bugetului general consolidat de către societăţile la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar vor fi structurate de Ministerul Finanţelor Publice într-un portofoliu unic de creanţe, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administrat de o entitate juridică creată exclusiv cu scopul securizării creanţelor fiscale şi tranzacţionării acestora, astfel cum sunt definite potrivit legislaţiei privind piaţa de capital', reiese dintr-un alt articol.

Totodată, regiile autonome urmează să se transforme în societăţi comerciale cu statul unic acţionar.

'Regiile autonome care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi care funcţionează în sectoarele menţionate la alin. 1 (cele care aparţin sectoarelor de interes strategic şi de siguranţă a statului, n.r.) se transformă în societăţi comerciale pe acţiuni în sistem dualist, conform legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi', se arată în propunere.

Conform expunerii de motive, privatizarea activelor statului a fost esenţială pentru realizarea unei economii de piaţă, întărirea disciplinei financiare a întreprinderilor şi îmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei acestora.

'Fără a minimiza eforturile României în aplicarea măsurilor de reformă economică pentru trecerea la o economie de piaţă funcţională, se poate constata că privatizarea activelor statului a condus în numeroase situaţii şi la lichidarea unor societăţi comerciale pretins neviabile sau la adoptarea unor strategii de restructurare care nu au avut efectele scontate şi care în final au condus la închiderea şi falimentul multor capacităţi de producţie şi de infrastructură critice, esenţiale pentru dezvoltarea economică, menţinerea funcţiilor vitale şi siguranţa statului', argumentează iniţiatorii.

Comisia pentru buget, Comisia economică şi cea pentru dezvoltare şi strategie economică au adoptat un raport comun de admitere cu amendamente.


Ministerul Finanţelor a atras, luni, 200 de milioane de lei de la bănci, la un randament de 3,68% pe an
Posted on Monday November 20, 2017


Valoarea nominală a emisiunii a fost de 200 de milioane de lei, însă băncile au transmis oferte în valoare totală de 435 milioane de lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 30 de milioane de lei la randamentul stabilit luni.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a planificat împrumuturi de aproximativ 2,73 miliarde de lei de la băncile comerciale în noiembrie 2017, din care 2,2 miliarde de lei prin licitaţii de obligaţiuni de stat, la care se adaugă suma de 330 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni, iar 500 de milioane de lei prin certificate de trezorerie.

Sumele vor fi destinate refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.


Cel mai mare profit al sistemul bancar după criză: 4,1 miliarde de lei la nouă luni
Posted on Tuesday November 21, 2017


Cele 36 de bănci care formează sistemul bancar românesc au înregistrat în primele nouă luni din 2017 un profit record, activele au atins un nivel maxim, de 406,4 miliarde de lei. Astfel, profitul net obţinut de sistemul bancar a ajuns la 4,1 miliarde de lei, comparativ cu 3,65 miliarde de lei în primele trei trimestre din 2016, şi 2,25 de miliarde de lei obţinuţi în perioada similară din 2015. Practic este cel mai mare profit înregistrat la 9 luni, după declanşarea crizei financiare din 2008. În condiţiile unui profit de circa 900 de milioane de euro la 9 luni este foarte probabil ca profitul pe întregul an să depăşească cu mult miliardul de euro. Creşterea cu 1,4 miliarde de lei, în numai trei luni (la sfârşitul semestrului I din 2017 profitul pe sistemul bancar a fost de circa 2,7 miliarde de lei) s-a datorat în mare parte accelerării creditării, în special în zona persoanelor fizice.

În acelaşi timp, nivelul activelor bancare au atins un nou record, de 406,4 miliarde de lei, în timp ce rentabilitatea activelor (ROA) a fost de 1,36%, iar rentabilitatea capitalului (ROE) de 12,90%. Chiar dacă indicatorul de solvabilitate a scăzut uşor până la nivelul 18,98% la sfârşitul trimestrului al treilea, acesta se situează peste nivelul înregistrat anul trecut după nouă luni, şi mult peste cerinţele Autorităţii Bancare Europene, de minimum 8%. O altă veste bună este dată de rata creditelor neperformante, care a continuat să scadă până la nivelul de 7,96%, comparativ cu 10% la sfârşitul primelor nouă luni în 2016. BNR îşi doreşte ca rata creditelor neperformante să scadă până la nivelul de 6% până la sfârşitul acestui an, pentru a ieşi din zona de semnal a autorităţii europene.

Cel mai mare profit înregistrat la nouă luni din 2017 l-a avut BRD, locul trei din sistem din punct de vedere al activelor. Tot francezii de la BRD sunt cei care au înregistrat şi cea mai mare rată de creştere în primele trei trimestre din 2017, comparative cu aceeaşi perioadă din 2016, de 76%. A doua cea mai mare creştere a fost înregistrată de ING Bank, de 35%, ocupantă a locului patru din punct de vedere al profitului net. Singura instituţie de credit care a înregistrat o scădere a profitului net este BCR, cea mai mare bancă din sistem din punct de vedere al activelor.

Citiţi şi:

Băncile din România cu cele mai mari profituri, după primele nouă luni din 2017. Top 5NOUTAŢI
20.11
Mişa: Evaziunea fiscală subminează sustenabilitatea economiei, taxarea corectă şi competiţia onestă

'Transparenţa fiscală şi schimbul de informaţii sunt esenţiale în lupta împotriv...Mai mult

20.11
Autoritatea Bancară Europeană se va muta la Paris

Potrivit unei surse diplomatice, capitala franceză a fost trasă la sorţi în defavoa...Mai mult

20.11
Senat: Propunerea prin care se suspendă privatizarea societăţilor comerciale pentru cinci ani, adoptată tacit

'La data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă pentru o perioadă de cin...Mai mult


ŞTIRI
15.05
Profesioniştii pieţei de capital cer impozit de 1% pentru câştigul din investiţiile mai mari de un an
Organizaţia Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC) a transmis Comisiei de buget-fina...Mai mult
28.01
UE spera la unificarea pieţelor de capital până în 2019
Uniunea Europeană intenţionează să finalizeze uniunea pieţelor de capital până în ...Mai mult
14.10
Conferința Națională a Pieței de Capital (ediția 2014)
Conferința Națională a Pieței de Capital, ediția 2014, va avea loc pe 24 noiembrie la...Mai mult
13.10
Parlamentul a promulgat legea privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
"Art. 1. - Prezenta lege reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea ...Mai mult
18.09
Scotienii au votat azi
Daca referendumul va duce la independenta Scotiei, pietele intreaba: ce se intampla cu dat...Mai mult
09.09
ASF a depus raportul anual pentru 2013
Raportul anual 2013 a fost analizat şi aprobat de Consiliul Autorității de Supraveghere...Mai mult
09.09
"Tinere talente", 2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Academia de Studii Economice Bucureşti au î...Mai mult
17.04
Statul a vândut cu discount de 9% pachetul de 15% din Transgaz. A luat 179 lei pe acţiune!
Ultimul pret de la BVB era 197 lei/ actiune. Pe 15% din companie a obtinut 72 milioane eur...Mai mult
29.03
Incetare contract de mandat Director General Bursa de Valori Bucuresti
Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, a decis în ședința sa din d...Mai mult
10.02
Lansare a sistemului alternativ de tranzactionare Best X
Joi 14 februarie la hotel Royal va fi o prezentare a sistemului alternativ de tranzactiona...Mai mult
22.01
S-a oprit cresterea actiunilor si intarirea leului?
In ultimele zile asistam la mici corectii de pret pe actiuni si la o revenire usoara a eur...Mai mult
11.01
Iese Banca Carpatica din anonimat?
Saptamana care s-a incheiat a adus cresteri mari pentru Banca Carpatica (BCC), trezind-o d...Mai mult
04.01
Lansare OPPC 23 Ianuarie 2013
La data de 23 ianuarie 2013, va fi lansat public OPPC. ...Mai mult
04.01
Şomajul in crestere din SUA aduce pesimism pe bursele europene dupa doua zile de cresteri
Bursa de la Bucuresti reactioneaza cu intarziere la datele din US. In prima zi de tranzact...Mai mult
EVENIMENTE
image
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 16.10.2017 – 20.10.2017
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital ...Mai mult
Data 09/10/2017
image
"Aplicarea dreptului pieței de capital" - seminar dedicat formării procurorilor, 8-9 mai 2017
În datele de 8 si 9 mai 2017, Institutul Naționa...Mai mult
Data 15/05/2017
image
Conferinţa-Dezbatere națională “MiFID II / MiFIR 2018 – O schimbare fundamentală. Cât de pregatită este piața de capital românească?"
În data 16 februarie 2017 OPPC organizează o con...Mai mult
Data 15/02/2017
image
Dezbatere națională “Abuzul de piață: Accesul la informațiile privilegiate ale companiilor listate și manipularea pieței - Obligații, Riscuri, Sancțiuni”, 29 noiembrie 2016, București
Astăzi, 29 noiembrie 2016, OPPC a organizat o dez...Mai mult
Data 29/11/2016
image
“PIAȚA DE CAPITAL - INCLUSĂ ÎN PROIECTUL DE ȚARĂ?”, 24 noiembrie 2016
În data de 24 noiembrie 2016, sub coodonarea domn...Mai mult
Data 28/11/2016
image
“Aplicarea dreptului pieţei de capital” - seminar dedicat formării procurorilor, 20-21 octombrie 2016
În datele de 20 și 21 octombrie 2016, Institutul...Mai mult
Data 27/11/2016
image
Conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital" 8-9 septembrie, Bucuresti
In 8-9 septembrie Organizatia Profesionistilor Pie...Mai mult
Data 07/09/2016
image
CONFERINTA 17 MARTIE 2016 - " Fonduri alternative de investiții. Schimbări.Perspective.Oportunități".
Joi, 17 Martie 2016, la Hotel Marriott Bucharest G...Mai mult
Data 04/03/2016
image
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 05.10.2015 – 10.10.2015
Conform autorizației ASF nr. 198 / 02.10.2015, O...Mai mult
Data 06/10/2015
image
Decizia de atestare a OPPC ca organism de formare profesionala
Autoritatea de Supraveghere Financiara Decizia ...Mai mult
Data 28/01/2015
image
Conferința Naţională a Pieţei de Capital (CNPC 2014)
Luni, 24 noiembrie 2014, a avut loc Conferința Na...Mai mult
Data 10/12/2014
image
Seminarul INM "Piata de Capital", 20-21 noiembrie, Bucuresti
Intre 20–21 noiembrie a avut loc ultimul seminar...Mai mult
Data 30/11/2014
image
Seminar INM, 2-3 iunie 2014
Seminarul INM "Piata de Capital", 2-3 iunie, Bucur...Mai mult
Data 05/06/2014
image
Seminar INM, 22-23 mai 2014
Intre 22 – 23 mai a avut loc seminarul “Piata ...Mai mult
Data 06/05/2014
image
Conferinta "Aplicarea dreptului pietei de capital", 2013
Institutul National al Magistraturii (INM) si Orga...Mai mult
Data 24/09/2013
image
Lansare ”Strategie pentru piata de capital”
In curand OPPC va lansa public materialul ”Dezvo...Mai mult
Data 22/04/2013
image
Money Talks - Interviuri cu specialisti
Ai lichiditati de investit si nu stii care e cea m...Mai mult
Data 07/04/2013
image
Lansare OPPC 23 Ianuarie 2013
Lansarea OPPC va avea loc la Hotel Marriot in fata...Mai mult
Data 04/01/2013

PARTENERI

INFO

Vizitatori